# 3d
اينو با 3d max 4 کار کردم....بعدا از زوايای مختلف نشونش ميدم.. ۲. چطوره؟ تا بعد.....                                                                                                                                                 ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید